De strategiekaart: meer zekerheid dat strategieën slagen!

Waarom een strategiekaart?

Business Intelligence is essentieel geworden voor elke “operatie”. Stel je voor dat je een generaal bent die zijn troepen meeneemt naar onbekend gebied. Uiteraard zou je gedetailleerde kaarten nodig hebben met de belangrijke steden en dorpen, het omliggende landschap, belangrijke structuren zoals bruggen en tunnels, en de wegen en snelwegen die de regio doorkruisen. Zonder die data, die informatie kun je de aanvalsstrategie niet communiceren naar de officieren en de rest van de troepen. Daarom faalt zeker 75% van organisatie strategieën. In een wereld waar alles steeds sneller verandert moeten organisaties de strategie snel (opnieuw) kunnen uitwerken en communiceren, gevoed door en daarna getoetst aan de werkelijkheid met data.

Helaas geven veel directeuren en managers hun medewerkers slechts beperkte beschrijvingen van wat ze moeten doen en waarom dat zo belangrijk is. Zonder duidelijkere achtergrondinformatie over de strategie is het logisch dat veel strategieën mislukken. Hoe kunnen de collega’s een plan uitvoeren dat ze niet volledig begrijpen? In veel gevallen zien medewerkers nauwelijks een verband tussen hun werk en de strategie. Dat demotiveert en frustreert. Een stimulans voor verloop naar elders. In de ‘war on talent’ een gevaarlijke cocktail. Maar het kan anders. Gebruik de strategiekaart.

Wat is een strategiekaart?

De strategiekaart is een visuele weergave van de vertaling van de strategie naar kritische succesfactoren. Die zaken die je als organisatie cq als team daarbinnen echt goed moet doen.

Een organisatie doet er goed aan om een strategiekaart voor de hele organisatie te maken en die verder uit te werken naar strategiekaarten voor de belangrijkste bedrijfsfuncties. Hieronder is een voorbeeld van een strategiekaart voor de HR-afdeling opgenomen. Afgeleid van de strategiekaart van de hele organisatie.

Strategiekaart van een HR-afdeling

Opbouw van de strategiekaart

Deze volgt de opbouw van de Balanced Score Card. Is alleen verticaal ingericht. Om de oorzakelijke verbanden te kunnen weergeven. Die lopen van beneden naar boven. Het uiteindelijke doel van een commerciële organisatie is continuïteit. Vandaar dat het financiële perspectief het hoogste goed is. Financiële gezondheid wordt mogelijk gemaakt door Klanten, het 2e perspectief. Interne processen moeten ervoor zorgen dat klanten tevreden zijn, dit wordt op haar beurt mogelijk gemaakt door de kritische succesfactoren te realiseren van het perspectief Leren en groeien. Overigens kent de strategiekaart van een maatschappelijke organisatie het Maatschappelijke perspectief als hoogste doel. Het 5e perspectief.

Strategie vertaald naar kritische succesfactoren

Dit gebeurt in de meeste organisaties niet of slechts ten dele. De strategiekaart dwingt de organisatie na te denken over hoe de verschillende functies met elkaar samenhangen en elkaar ondersteunen. Strategiekaarten tonen de oorzaak-en-gevolg relaties. Bijvoorbeeld hoe een kortere doorlooptijd van een proces de aantrekkelijkheid van de organisatie voor nieuwe klanten verhoogt.

Strategiekaart samen opstellen

Betrokkenheid bij het opstellen is essentieel. Het resultaat, de strategiekaart, is net zo belangrijk als het proces van maken ervan. Door het proces mee te maken begrijpt iedereen wat de bedoeling is. Dit vergroot de kans dat de strategie ook gaat lukken.

De strategie wordt tijdens workshops met het management en daarna met de teams in kritische succesfactoren vertaald. En daarna in duidelijk omschreven doelstellingen met meetbare resultaten uitgewerkt.

De richting van de uitvoering volgt als vanzelf

Doordat de strategie ‘samen met de manschappen’ op een eenduidige, visuele manier is vertaald, wordt de uitvoering veel makkelijker. Ze helpt bij het dagelijks nemen van beslissingen.

Meer weten?

Als je hulp wilt krijgen bij het concreet maken van jullie strategie, mede als basis voor jullie datahuishouding, neem dan gerust contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies, onder andere om het gebruiksgemak te vergroten. Door op 'ACCEPT' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

Hoe volwassen is jouw organisatie op het gebied van data?

Hoe volwassen is jouw organisatie op het gebied van data?

Hoe volwassen is jouw organisatie op het gebied van data?

Zijn jullie net aan het starten of al echte experts? Doe de Scan Data Volwassenheid!